Ilgtspējība

Studentu viesnīca YouthMents pievērš uzmanību ilgtspējībai. Kopienas ledusskapis, kopienas skapis, kopienas kaste un atkritumu šķirošana ir dažas no ieviestajām praksēm. Kāpēc pēc aizbraukšanas izmest pārtiku un lietas? Ļauj citiem cilvēkiem tos izmantot. Vienkārši ievieto pārtiku vai lietas un izņem ēdienu vai lietas bez ierobežojumiem. Dalīšanās ar ēdienu un lietām, nevis to izmešana — tāda ir ideja. Kāpēc visus atkritumus mest vienā atkritumu tvertnē un padarīt šīs lietas nepārstrādājamas? Ievieto stiklu vienā tvertnē, metālu / papīru / plastmasu citā. Cik lieliska sajūta ir pārstrādāt! Un zeme tev pateiks paldies.