Rezervācijas noteikumi

Šeit atrodami studentu viesnīcas YouthMents rezervācijas noteikumi. Izlasi tos pirms veic rezervāciju!

1. Rezervēt viesnīcas YouthMents dzīvokļus iespējams mājaslapā www.youthments.com vai rakstot uz e-pastu: info@youthments.com.

2. Viesnīcas mājaslapas rezervēšanas sistēmā jāizvēlas dzīvokļa kategorija, jānorāda iebraukšanas un izbraukšanas datumi, kā arī jāaizpilda visa rezervācijas formā prasītā informācija. Pēc rezervācijas formas iesniegšanas uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts rēķins, kurš jāapmaksā 24 stundu laikā.

3. Ja rēķins netiek apmaksāts 24 stundu laikā, tad rezervācija tiek atcelta.

4. Ja naudas pārskaitījumam nepieciešams ilgāk par 1 darba dienu, tad persona, kas veikusi rezervāciju, atsūta maksājuma uzdevuma kopiju uz e-pastu info@youthments.com.

5. Rezervācijas laikā persona var izvēlēties divus maksāšanas veidus:

5.1. iemaksāt drošības naudu 1 īres mēneša apmērā;

5.2. veikt apmaksu par visu īres periodu (īres maksa un drošības nauda).

6. Rezervāciju bezmaksas iespējams atcelt 1 mēnesi (30 dienas) pirms iebraukšanas. Pēc tam iemaksātā drošības nauda netiek atgriezta. 

7. Drošības nauda tiek atmaksāta atpakaļ īrniekam pēc īres perioda beigām saskaņā ar īres līguma noteikumiem.

8. Rezervējot dzīvokli e-pastā, jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, valsts, izvēlētā dzīvokļa kategorija, ierašanās un izbraukšanas datums. Viesnīcas administrācija 2 darba dienu laikā:

8.1. ja dzīvoklis ir pieejams, nosūtīs rēķinu, kas jāapmaksā 24 stundu laikā no saņemšanas brīža;

8.2. ja dzīvoklis nav pieejams, nosūtīs rezervācijas noraidījumu.

9. Rezervācija skaitās garantēta tikai pēc rēķinā norādītās summas apmaksas veikšanas un šīs summas ienākšanas viesnīcas norēķinu kontā.

10. Mājaslapas rezervācijas sistēmā iespējams rezervēt dzīvokli tikai ilgtermiņā (viens mēnesis un vairāk). Ja nepieciešams rezervēt dzīvokli īstermiņā (mazāk kā viens mēnesis), jāveic rezervācija e-pastā, rakstot uz info@youthments.com.

11. Nedēļu pirms iebraukšanas uz īrnieka e-pastu tiks nosūtīts rēķins par pirmo īres mēnesi, kurš jāapmaksā līdz iebraukšanas dienai viesnīcā.

12. Par iebraukšanas un izbraukšanas datuma maiņu ir iespējams vienoties ar viesnīcas administrāciju, rakstot uz e-pastu info@youthments.com:

12.1.par iebraukšanas datuma maiņu paziņojot vismaz 5 dienas iepriekš;

12.2. par izbraukšanas datuma maiņu paziņojot vismaz 30 dienas iepriekš.

13. Rezervētā dzīvokļa maiņa uz citas kategorijas dzīvokli, ja tas ir pieejams, ir iespējama, paziņojot par to viesnīcas administrācijai vismaz 5 dienas pirms ierašanās.

14. Mainot dzīvokli uz citas kategorijas dzīvokli tiek mainīta arī fiksētā īres maksa atbilstoši dzīvokļa kategorijai.

15. Rezervācijas maksā, kā arī turpmākajos īres maksājumos, ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa uzturēšanu un apsaimniekošanu, pievienotās vērtības nodoklis, maksa par komunālajiem pakalpojumiem (apkuri, ūdeni, elektrību), internets, gultas veļas un dvieļu komplekts, pamata virtuves piederumi, kā arī pieeja koplietošanas telpām un dzīvokļa uzkopšana divas reizes mēnesī. 

16. Viesnīca pamatā izmitina studentus, vieslektorus, praktikantus, dažādu projektu dalībniekus, brīvprātīgos, kā arī jaunos profesionāļus.

17. Viesnīcā iespējams veikt rezervāciju arī citām personām, taču šādā gadījumā viesnīca patur tiesības:

17.1. prioritāri izmitināt studentus, vieslektorus, praktikantus, dažādu projektu dalībniekus, brīvprātīgos, jaunos profesionāļus;

17.2. dot priekšroku ilgtermiņa rezervācijām;

17.3. atteikt rezervāciju 2 darba dienu laikā pēc rezervācijas saņemšanas, neminot atteikuma iemeslus, kā arī atskaitīt atpakaļ personas veikto maksājumu 2 darba dienu laikā, ja tāds tika veikts.

18. Pirms rezervācijas formas iesniegšanas, persona ir iepazinusies ar šiem dienesta viesnīcas YouthMents rezervācijas noteikumiem, īres līguma paraugu un viesnīcas iekšējiem kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.