Videonovērošana

Videonovērošana maksimālai drošībai izvietota YouthMents pirmajā stāvā un katrā stāvā, pie ieejas un pagalmā. Mums ir vairāk par 30 videonovērošanas kamerām. Drošība ir mums svarīga. Tāpat katrs dzīvoklis ir aprīkots ar dūmu detektoru. Tavai drošībai pieejama arī trauksmes poga.