Switch to YouthMents Living

Booking Conditions

These are booking conditions of the YouthMents Student. Please read them before you make a reservation.

1. Reservation of the YouthMents Student apartments can be made on the website www.youthments.com.

2. In the YouthMents booking form you must select check-in and check-out date (at least 30 days) and press “Search” button. If there are available apartments, you will see them. If not, you can check the availability calendar and find when your desired apartment type is available. Select the apartment type you wish to book. If you want to add bedding & towel set to your reservation, scroll down and select it. Then press “Next step”.  Fill out all information required in the booking form and press “Book now”. After submitting the booking form, Youthments Ltd. Requisites will be sent to your e-mail. In order to guarantee your booking, you have to pay a security deposit in the amount of 1 month’s rent to our bank account within 24 hours. After we receive the payment in our bank account (that can take 3 – 5 days), we will send you a confirmation letter.

3. If we don’t receive the payment of the security deposit in our bank account within 5 working days, your reservation will be canceled.

4. If the money transfer requires more than 5 working days, you should send a payment order to our e-mail info@youthments.com.

5. You can cancel your reservation free of charge 1 month (30 days) prior to arrival. After that the security deposit is non-refundable.

6. The security deposit is refunded to you at the end of the rental period in accordance with the terms of the lease contract.

7. In the YouthMents website, it is possible to book an apartment for a long term only (30 days and more). If you want to book an apartment for a shorter period (less than one month), please do that through Booking.com or Airbnb.com.

8. Bedding and towel set is not included in the apartment price. If you wish to have a bedding and towel set upon arrival, please select this option at the time of the booking. If you don’t select this option, you should bring your own bedding and towels. It won’t be possible to arrange this service at the time of your arrival. Therefore add this option to your reservation in advance. YouthMents will not be responsible for the absence of bed linen and towels in the apartment upon arrival, if such option was not selected in advance.

9. Upon arrival you pay rent for the first month (30 days) and the fee for the bedding & towel set, if it was chosen. You are able to pay by bank card at the YouthMents rental office (Indriķa iela 8B, Rīga, LV-1004) or by bank transfer. You can choose the payment method that is more convenient for you.

10. Monthly invoice is sent to your e-mail every month for the following month. You have seven days to pay the invoice.

11. At the end of your lease contract you pay the rent for the remaining days not for the whole month.

12. It is possible to change your arrival date by contacting the rental office via e-mail info@youthments.com. You need to inform us at least 5 days before arrival.

13. After the invoice for the first rental month is issued, you can’t change the arrival date.

14. It is possible to change the booked apartment to another category, if available, by notifying the rental office at least 5 days before arrival.

15. It is possible to change your departure date by notifying the rental office at least 30 days before departure. When the last invoice is issued, your departure date can’t be changed.

16. By changing an apartment to another category, the fixed rent also changes.

17. Payment at the moment of the reservation, as well as all future rent payments, include all costs related to the maintenance of the apartment, VAT, utility costs (heating, water), electricity, internet, basic kitchen utensils, access to common areas, bicycle storage and an apartment cleaning twice a month.

18. YouthMents Student primarily accommodates students, young professionals, interns, guest lecturers and various project participants. Other persons can also make a reservation at the hotel, if they wish. However, it should be expected that the hotel has a student vibe.

19. YouthMents is not responsible for the behavior of the tenants living next to you, may they be cultural, religious or lifestyle differences.

20. Before submitting the booking form, you have read these booking conditions, the lease contract and the internal regulations, agree with them and undertake to comply with them.

 

 

Šeit atrodami YouthMents Student rezervācijas noteikumi. Izlasi tos pirms veic rezervāciju!

1. Rezervēt viesnīcas YouthMents Student dzīvokļus iespējams mājaslapā www.youthments.com.

2. Viesnīcas mājaslapas rezervēšanas formā jāizvēlas reģistrēšanās un izbraukšanas datums (vismaz 30 dienas) un jāuzklikšķina uz “Meklēt”. Ja dzīvokļi būs pieejami, tie parādīsies meklēšanas rezultātos. Ja dzīvokļi neparādās, tad tu vari aplūkot pieejamības kalendāru un atrast datumu, kad tevis izvēlētais dzīvokļa veids ir pieejams. Izvēlies dzīvokļa veidu, uzklikšķinot uz “Atlasīt”. Ja vēlies, tad pievieno rezervācijai gultasveļas un dvieļu komplektu. Tad klikšķini uz “Nākamais solis”. Aizpildi visu rezervēšanas formā prasīto informāciju un uzklikšķini uz “Rezervēt tūlīt”. Pēc rezervēšanas formas iesniegšanas uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti Youthments SIA rekvizīti. Lai garantētu savu rezervāciju tev jāiemaksā drošības nauda viena īres mēneša apmērā mūsu bankas kontā 24 stundu laikā. Kad saņemsim drošības naudu mūsu bankas kontā (tas var aizņemt 3 – 5 dienas), tev tiks nosūtīts rezervācijas apstiprinājums.

3. Ja nesaņemsim drošības naudu mūsu bankas kontā 5 darba dienu laikā, tava rezervācija tiks atcelta.

4. Ja naudas pārskaitījumam nepieciešams ilgāk par 5 darba dienām, tad tev jāatsūta maksājuma uzdevuma kopija uz e-pastu info@youthments.com.

5. Rezervāciju bezmaksas iespējams atcelt 1 mēnesi (30 dienas) pirms iebraukšanas. Pēc tam iemaksātā drošības nauda netiek atgriezta.

6. Drošības nauda tiek atmaksāta tev atpakaļ pēc īres perioda beigām saskaņā ar īres līguma noteikumiem.

7. YouthMents mājaslapā iespējams rezervēt dzīvokli tikai ilgtermiņā (30 dienas un vairāk). Ja nepieciešams rezervēt dzīvokli īstermiņā (mazāk kā viens mēnesis), tad, lūdzu, veic rezervāciju Booking.com vai Airbnb.com.

8. Gultasveļas un dvieļu komplekts nav iekļauts dzīvokļa cenā. Ja vēlies, lai gultasveļa un dvieļu komlekts būtu dzīvoklī tavas iebraukšanas dienā, tad tev jāizvēlas šis papildpakalpojums rezervācijas brīdī. Ja neizvēlēsies šo papildpakalpojumu, tad neaizmirsti paņemt līdzi savu gultasveļu un dvieļus. Šo pakalpojumu nebūs iespējams saņemt uz vietas iebraukšanas dienā. Tāpēc pievieno šo pakalpojumu rezervācijai jau iepriekš. YouthMents nav atbildīgs, ja tavas iebraukšanas dienā dzīvoklī nav gultasveļa un dvieļi, ja tie iepriekš nebija izvēlēti kā papildpakalpojums.

9. Iebraukšanas dienā tu maksā īres maksu par pirmo mēnesi (30 dienām) un maksu par gultasveļas un dvieļu komplektu, ja tāds izvēlēts. Tu vari maksāt ar bankas karti ofisā (Indriķa ielā 8B, Rīga, LV-1004) vai ar pārskaitījumu. Vari izvēlēties sev ērtāko maksāšanas veidu.

10. Maksa par īri tiek izsūtīta katru mēnesi par nākošo mēnesi. Tev ir dotas septiņas dienas, lai apmaksātu rēķinu.

11. Īres līguma beigās tu maksā par palikušajām dienām, nevis par veselu mēnesi.

12. Par iebraukšanas datuma maiņu ir iespējams vienoties ar viesnīcas administrāciju, rakstot uz e-pastu info@youthments.com. Tev nepieciešams mūs informēt vismaz 5 dienas pirms iebraukšanas.

13. Pēc tam, kad ir izveidots rēķins par pirmo īres mēnesi, iebraukšanas datumu mainīt nav iespējams.

14. Rezervētā dzīvokļa maiņa uz citas kategorijas dzīvokli, ja tas ir pieejams, ir iespējama, paziņojot par to viesnīcas administrācijai vismaz 5 dienas pirms ierašanās.

15. Izbraukšanas datumu ir iespējams mainīt, paziņojot par to viesnīcas administrācijai vismaz 30 dienas iepriekš. Pēc tam, kad ir izveidots pēdējā mēneša rēķins, izbraukšanas datumu mainīt nav iespējams.

16. Mainot dzīvokli uz citas kategorijas dzīvokli, tiek mainīta arī fiksētā īres maksa atbilstoši dzīvokļa kategorijai.

17. Rezervācijas maksā, kā arī turpmākajos īres maksājumos, ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa uzturēšanu un apsaimniekošanu, pievienotās vērtības nodoklis, maksa par komunālajiem pakalpojumiem (apkuri, ūdeni), elektrība, internets, pamata virtuves piederumi, pieeja koplietošanas telpām, velosipēdu novietne un dzīvokļa uzkopšana divas reizes mēnesī.

18. YouthMents Student pamatā izmitina studentus, jaunos profesionāļus, praktikantus, vieslektorus, dažādu projektu dalībniekus. Viesnīcu iespējams rezervēt arī citām personām, ja ir tāda vēlme. Taču jārēķinās, ka viesnīcā valda studentu atmosfēra.

19. YouthMents neatbild par tev blakus dzīvojošo īrnieku uzvedību, kultūras, reliģijas vai dzīvesveida atšķirībām.

20. Pirms rezervācijas formas iesniegšanas, tu esi iepazinies/usies ar šiem rezervācijas noteikumiem, īres līguma paraugu un viesnīcas iekšējiem kārtības noteikumiem, piekrīti tiem un apņemies tos ievērot.